Izdvajamo samo dio zadovoljnih klijenata:

Parlament BiH
OHR Brčko
Sud Brčko
USAID ( Vodoprivreda Sarajevo)
Bosnalijek Sarajevo
BBI Banka Bihać
Triglav BiH Osiguranje
MMC Dvorana općine Novi Grad
Holiday Inn Sarajevo
HYUNDAYI Sarajevo
Američka ambasada u BiH
Sala općine Centar Sarajevo
Policijska akademija
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
Mala sala Parlamenta BiH
ASSA Auto Sarajevo
Raiffeisen Banka Sarajevo
GRAWE Osiguranje
Elektrodisribucija Mostar
Zgrada finansijskih institucija- ASA  group
Hotel STELLA Sarajevo

Hotel Jelena Brčko
Hotel SAN Laktaši
Hotel Kaldera Laktaši
Privredna komora Kantona Sarajevo
Aerodrom Sarajevo
VISTAFON Sarajevo
HITNA POMOĆ SARAJEVO
Sud Bosne i Hercegovine
FARMAVITA Sarajevo
Prva Gimnazija Sarajevo
Treća Gimnazija Sarajevo
Medicinski fakultet Sarajevo
Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
Sportska sala SFOR Rajlovac
Sportski centar Goražde
Schenker d.o.o. Sarajevo
Messer d.o.o. Sarajevo
GIZ
Duljević d.o.o.
Neimari  d.o.o.
Grakop d.o.o.